Image by Thomas Drouault

Psykologin till er tjänst

Ni vet allt värt att veta och litet till om er bransch. Vi däremot, är experter på de mänskliga beståndsdelarna. Relationer, personligheter, beslut, känslor, kommunikation och förändring. Vi kan det, och vi hjälper er med vår kunskap så att ni tryggt och effektivt kan fokusera på att bli bäst på det ni gör. 

Organisationskultur och arbetsmiljö

Vi kan förbättra arbetsmiljö genom att utveckla era färdigheter inom samarbete och kommunikation. Vi kan även hjälpa er att både reaktivt och proaktivt skapa en sund kultur genom till exempel årliga medarbetarenkäter, handledning för personer i nyckelroller, eller förbättringar av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Konflikter, dysfunktionell organisationskultur och kontraproduktiva beteenden kan drabba vilken organisation som helst. Förutom att försämra arbetsmiljön och skapa psykisk ohälsa, så försämrar det er effektivitet som organisation. Agera rådigt och skyndsamt, ta sådana situationer på allvar och sök hjälp.

Arbetet med att medla, stärka och utveckla kan ske på gruppnivå, via övningar och strukturerade interventioner. Vi kan också erbjuda individuella insatser, där enskilda medarbetare eller chefer får handledning och stöd att utvecklas i sin yrkesroll för att kunna svara upp till de krav som ställs på dem.

Rekryteringsstöd

Vi arbetar även på konsultbasis med att hjälpa företag och organisationer att utveckla och genomföra sina rekryteringsprocesser. Både breda processer för att hitta och sortera bland stora volymer av arbetssökande, till rekrytering av nyckelpersoner med flera olika metoder för att utvärdera passform och lämplighet.

 

Trots att lyckade rekryteringar är en nyckelfaktor för framgång i små och medelstora företag, är processerna ofta ostrukturerade och slumpmässiga. Vi hjälper er att gå strukturerat till väga, genom att skapa tydliga mål och sedan samla in strukturerad information om sökanden som tillåter jämförelser och kvantifiering. 

Beteendedesign

På Visby Psykologbyrå kan vi även hjälpa till med beteendedesign (så kallad "nudging"), ett tvärvetenskapligt område där psykologi, ekonomi och design samverkar för att påverka beslutsfattande i en önskvärd riktning. Processen bygger i korthet på att ett problemområde identiferas och utifrån en nulägesanalys testas och utvärderas olika metoder för förändring av beteenden i önskvärd riktning. Med en sådan vetenskaplig och strukturerad ansats skapas förändringar som är hållbara, mätbara och långsiktiga. Beteendedesign är särskilt användbart inom områden som rör hälsa, ekonomi och samhällsansvar, där människor ofta har ambitioner att välja på ett visst vis och uppskattar att bli knuffade i rätt riktning när de gör sina val.

Insikt och analys

 

Bra beslut är välgrundade beslut. Vi hjälper er att identifiera och samla in den kunskap och återkoppling ni behöver för att fatta kloka beslut, oavsett om det rör sig om ert varumärke, era tjänster/produkter eller er senaste marknadsföringskampanj. Detta gör vi bland annat genom enkätundersökningar, fokusgrupper och djupintervjuer. Med ett beslutsstöd som bygger på konkret data från riktiga användare kan ni sedan göra de förändringar och modifikationer som behövs för att nå era mål.

 

Vår målsättning är inte blygsam, vi vågar lova att vi kan bidra till ökad affärsnytta i varje sammanhang där människor ingår. Pröva oss gärna!

Ni når oss enklast via mail till hej@vipsy.se, eller via sms/samtal till telefonnummer 0723 41 26 64. Ni kan även fylla i formuläret nedan så återkommer vi till er.

Vill du att vi kontaktar dig? Hör av dig!

(Krånglar formuläret? Pröva att avaktivera annonsblockerare.)

Vi önskar bli kontaktade via:

Beskriv kort ert ärende:

Tack! Vi kontaktar er inom kort!