1_d8DGjAhrp7JDyhUIgKxQ1g.jpeg

Samtalsgrupp för män

Varför gruppterapi för män? I vårt arbete med psykoterapi på individuell nivå upptäckte vi att det fanns ett stort behov av att lära sig mer om sitt känsloliv, men också en högst förståelig tveksamhet inför tanken på att vara annorlunda. Det var helt enkelt inte tydligt för många män vad det innebär att vara människa, att vara mänsklig, och som en följd av det blev förväntningar på sig själva att bli omänskliga.

Därför erbjuder Visby Psykologbyrå psykoterapi i grupp riktad mot män mellan 25 och 50 år. Vi träffas en kväll per vecka och turas om att dela med oss av våra erfarenheter. Syftet är att i en trygg miljö, tillsammans med jämlikar öva på att närma sig det som finns i vårt inre och förhålla oss till det på ett vuxet och fritt vis. Den här gruppen kan passa dig om du har svårigheter att fungera i exempelvis nära relationer, är överdrivet självkritisk, eller kämpar med att förstå och uttrycka dina känslor på ett klokt och effektivt sätt.

För att bli antagen krävs att du är motiverad, inte besväras av annan psykisk ohälsa som bättre behandlas individuellt, samt kan reflektera kring hur du fungerar i grupp. Före deltagande genomförs ett kortare individuellt bedömningssamtal.

Det finstilta: psykoterapi i grupp räknas som hälso- och sjukvård och det som delas i gruppen omfattas av tystnadsplikt och sekretess, samt journalförs. Legitimerad psykolog deltar vid och leder samtalen. Verksamheten har ingen koppling till något religiöst eller politiskt samfund. Pris för deltagande är 350 kr per tillfälle och faktureras månadsvis.

Du når oss enklast via mail till hej@vipsy.se, eller via sms/samtal till telefonnummer 0723 41 26 64. Vi tar ledigt på helgerna men annars svarar vi inom ett dygn.