Image by Cordell Kingsley

Samtalsgrupp för gränssättning

Vi behöver gränser. För att värna om oss själva och för att kunna vara autentiska i våra relationer. Och vi är själva ansvariga för att hålla på dessa gränser och uppmärksamma övertramp. Tyvärr är det för väldigt många inte någon självklarhet var de egna gränserna går, hur man upprätthåller sina gränser eller om det ens är tillåtet att gränssätta. Istället blir vi gränslösa, och omgivningen kan medvetet eller omedvetet överträda våra gränser, varpå vi riskerar att bli utmattade, missnöjda och ångestfyllda.

 

Just eftersom detta är ett så vanligt problem vill vi på Visby Psykologbyrå erbjuda en behandlingsform där vi i gruppen speglar oss i andras erfarenheter, bekantar oss med våra gränser och övar på att utveckla gränssättning som en färdighet. Vi träffas en kväll i veckan på Vårdklockans kyrka, men verksamheten har så klart ingen anknytning till någon religiös eller politisk verksamhet.

För att bli antagen krävs att du är 18 år, motiverad, inte besväras av annan psykisk ohälsa som bättre behandlas individuellt, samt kan reflektera kring hur du fungerar i grupp. Före deltagande genomförs ett kortare individuellt bedömningssamtal.

Det finstilta: psykoterapi i grupp räknas som hälso- och sjukvård och det som delas i gruppen omfattas av tystnadsplikt och sekretess, samt journalförs. Legitimerad psykolog deltar vid och leder samtalen. Verksamheten har ingen koppling till något religiöst eller politiskt samfund. Pris för deltagande är 350 kr per tillfälle och faktureras månadsvis.

Du når oss enklast via mail till hej@vipsy.se, eller via sms/samtal till telefonnummer 0723 41 26 64. Vi tar ledigt på helgerna men annars svarar vi inom ett dygn.