Image by Green Chameleon

Kunskap och budskap

Vi erbjuder föreläsningar inom de ämnen vi själva brinner för att lära oss om och sprida kunskap om. Vi utgår alltid från det aktuella kunskapsläget och gör akademisk forskning tillgänglig för en bredare publik. De flesta föreläsningar är ungefär 1 till 1,5 timme långa, men detta kan anpassas till att antingen bli mer kärnfullt eller mer uttömmande. Föreläsningarna kan även kompletteras med workshops som låter åhörarna aktivera sig och omsätta sina nya kunskaper.

Rekrytera bättre!

Vad ​är egentligen "best practice" vid rekryteringar? Rekrytering är ett område där forskningen redan finns, men inte lyckats hitta ut från lärosätena till arbetslivet. Via den här föreläsningen ges en överblick av det aktuella forskningsläget. Föreläsningen tar upp vad som kännetecknar effektiva rekryteringsprocesser, vilka faktorer hos en arbetssökande som är viktiga respektive irrelevanta, och vilka tankefällor och myter som är vanligt förekommande.

Prokrastinering

Allt du velat veta om att uppskjutande men ännu inte kommit dig för att läsa på om. En gedigen temaföreläsning som inleder med att förklara vad prokrastinering är och varför vi ägnar oss åt det, både som individer och som människosläkte. Därefter presenteras omkringliggande begrepp som motivation och målformulering. Slutligen ges en översikt över vilka metoder vi rent praktiskt kan använda för att ta oss vidare och hur vi hanterar bakslag.

Svåra samtal

Har du någonsin haft svårt att nå fram till den andra parten i ett samtal? Säkert har du det. Den här föreläsningen är mer praktisk än teoretisk, vi utgår från att förr eller senare stöter vi på svåra samtal, och förbereder oss inför det. Gränssättning, härskartekniker, rättshaveri och tvångsmässighet är några av de utmaningar som presenteras. Och för varje utmaning presenteras samtalsfärdigheter för att bemöta och hantera situationerna som uppstår i samtalet.

Saknar du någon föreläsning? Vi utvecklar hela tiden nya föreläsningar, och vi tar gärna emot önskemål och förfrågningar utifrån era behov.

Har vi väckt er nyfikenhet? Vi berättar gärna mer om våra föreläsningar. Ni når oss enklast via mail till hej@vipsy.se, eller via sms/samtal till telefonnummer 0723 41 26 64. Vi är lediga på helgerna men annars svarar vi inom ett dygn.